Samarbete för Östersjöns skull

Mellan 2003 och 2006 bedrevs forsk­ningsprojektet BERAS på 48 gårdar runt Östersjön. Projektet visade att ekologiskt jordbruk avsevärt kan minska avrinningen av ämnen som kväve och fosfor från jordbruket till Östersjön. Då just denna avrinning är ett av de största hoten mot Östersjöns ekologi har EU beslutat att finansiera ett nytt projekt, BERAS Implementation för att testa praktiska åtgärder utifrån de resultat som BERAS-forskningen gav.

Målsättningen är att de tio länder som tillsammans kallas BSR (Baltic Sea region), ska etablera ekologiska krets­lopps­jordbruk som realistiska alternativ till dagens konventionella jordbruk. Redan tidigt insåg man inom BERAS att det för att komma till rätta med dagens stora problem krävs ett omfattande engagemang från många delar av samhället. Från jordbrukarna själva förstås, men även stat och kommun, ideella organisationer, näringsliv och inte minst konsumenter, alla är de viktiga i sammanhanget.

En av de centrala uppgifterna inom BERAS är etablerandet av ”BERAS Imple­mentation Centers (BIC)” i samtliga länder. Som ett led i detta arbete hölls i Järna 25–26 maj en konferens på temat Sustai­­n­able food societies. Drygt 200 del­tagare från 12 länder och många in­­tresserade från närområdet samlades.

Järna valdes för att här redan idag finns ett omfattande nätverk av ­aktörer samlade kring just ekologisk/biodynamisk odling och mat. Bönder, trädgårds­mästare, läkare, företagare, hantverkare, lärare och många andra är engagerade på många olika sätt inom nätverket. Detta anses kunna utgöra ett exempel och vara en inspirationskälla för dem som vill starta upp regionala BIC och nätverk av olika slag. Första dagen ägnades därför åt studiebesök på en rad olika verksamheter i området.

Dag två bjöd på många spännande föredragshållare och arbetsgrupper. Deltagarna fick ta del av allt från delvis dramatiska vetenskapliga beskrivningar av dagens miljösituation i stort och runt Östersjön i synnerhet, till beskrivningar av en lång rad spännande konkreta projekt inom BERAS i de olika länderna.

Det blir allt tydligare att insatser för att ”rädda” Östersjön – men även miljön i övrigt – måste vara övergripande. Ingen enskild åtgärd eller teknologi räcker till, här handlar det om en lång rad förändringar som måste göras på alla plan.

Och det är i våra lokala samhällen vi har störst möjlighet att samarbeta för att få till stånd förändringar, det är just där de tar sin början. BERAS är ett oerhört viktigt red­skap i detta arbete och det ska bli mycket spännande att följa projektet framöver.

Läs mer om de båda BERAS-projekten på www.jdb.se/beras och www.beras.eu.

Se även Folke Rydéns och Ulrika Björksténs dokumentär Vårt grisiga hav som handlar om Östersjön. Programmet finns tillgängligt på www.svtplay.se t o m den 19 juni.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>